İple Erişim Hizmetleri - Endüstriyel DağcılıkYüksek İşler’in uzmanlık alanı olan iple erişim ve düşüş durdurma teknikleri iskele, platform ve vinç gibi geleneksel erişim yöntemlerinin uygulanamadığı veya verimsiz kaldığı özel çalışma alanlarında tercih edilen alternatif bir erişim yöntemidir. Ülkemizde "endüstriyel dağcılık" olarak da bilinen iple erişim teknisyenliği, aslında dağcılıktan tamamen farklı malzeme, teknik ve uzmanlık gerektiren, dünyada kabul görmüş özel bir meslektir.

Dünyada ağırlıklı olarak son 15 yıldır kullanılan iple erişim yöntemleri tırmanış ve mağaracılıkta kullanılan ip tekniklerinden doğmuştur.  Ancak endüstriyel alanlardaki uygulamalarda varolan çok çeşitli risk faktörleri, daha özelleşmiş ve amaca yönelik teknik ve malzemelerin  tasarlanmasını ve geliştirilmesini zorunlu kılmıştır.  Böylelikle iple erişim, tırmanış ve mağaracılıktan ayrılarak çok katı standartlara uyulmasını gerektiren farklı bir yöne doğru ilerlemiştir.

1
IMG 1571
IMG 1572
IMG 1583
IMG 1593
IMG 1598


İple erişim operasyonları, bünyelerinde barındırdıkları çeşitli ve yüksek riskler nedeniyle çok detaylı ve profesyonelce yönetilmelidir.  Erişimin yönteminin barındırdığı risklerin yanında, ip üzerinde yapılan işin niteliği de risk analizlerini büyük ölçüde etkilemektedir.  Bu bağlamda gerekli eğitimleri almış, yeterli tecrübeye ve yönetim sistemine sahip, tercihen tüm dünyaca kabul görmüş IRATA(Endüstriyel İple Erişim Ticaret Birliği) ile koordineli çalışan iple erişim firmaları tercih edilmelidir.  Bu şekilde yapılan çalışmalarda riskler en aza indirgenerek veya tamamen yok edilerek çok güvenli bir çalışma ortamı yaratılmaktadır.

Gerekli eğitimleri almamış, yeterli altyapı ve tecrübeye sahip olmayan ekiplerin gerçekleştireceği ve profesyonel yaklaşımın sergilenmediği uygulamalarda önemli kayıplarla sonuçlanabilecek ciddi kazaların oluşması çok olasıdır.

IMG 0409
IMG 0411
IMG 0414
IMG 0422
IMG 5061
IMG 5064


Yüksek İşler, tüm iple erişim operasyonlarını IRATA (Endüstriyel İple Erişim Meslek Birliği), BS (İngiliz Standartları), EN (Avrupa Normları) ve ilgili Türk standart ve yönetmeliklerine bağlı kalarak gerçekleştirmektedir.  Firmamız bünyesinde barındırdığı IRATA 1, 2 ve 3. Seviye sertifikalı teknisyenleriyle ileri ip teknikleri, kişisel koruyucu donanım muayenesi, iple erişim ve yüksekte çalışma eğitimlerini vermek, teknik kurtarmalar ve emniyet sistemleri tasarımı konularında yetki ve tecrübe sahibidir. Firmamız tüm projelerin öncesinde, IRATA 3. seviye süpervizör ve tasarımcılarıyla detaylı ön çalışmalar, risk analizleri ve performans öngörüleri yaparak işverenlerine en emniyetli ve verimli çözümleri sunmaktadır. 

Türkiye’de İple Erişim

Türkiye’de yaklaşık 10 yıldan beri uygulanmakta olan iple erişim yöntemi, Nisan 2007’de gerçekleştirdiğimiz Boğaziçi Köprüsü dekoratif aydınlatma armatürleri montaj projesi ile birlikte geniş kitleler tarafından tanınmaya başlamıştır.  Firmamız öncü konumunun farkında olarak, bu yeni sektöre girmeyi planlayan yeni oluşumlara örnek olmayı ve iple erişim standartlarının Türkiye’deki çıtasını en yükseğe taşımayı hedeflemektedir.  Düzenlediğimiz iple erişim ve yüksekte emniyetli çalışma eğitimleri ile çalışan standartlarını, yayınladığımız teknik makaleler ve çeviriler ile çalışan ve işveren standartlarını en yükseğe taşımayı amaçlamaktayız.  Firmamızın Türk standartlarını oluşturma, IRATA sistemi akreditasyon süreci ve dernek oluşturma çalışmaları halen devam etmektedir.

IMG 6948
IMG 6953
IMG 7025
IMG 7049
IMG 7056
IMG 7059


İple Erişimin Uygulama Alanları

 • Bina iç ve dış cepheleri: Temizlik, boya, izolasyon, montaj, tamirat ve afiş asımları
 • Alışveriş Merkezleri: Dekor asımları, temizlik, bakım
 • Köprü ve viyadükler: Hasar tespit çalışmaları, boya, montaj, tamirat.
 • Rüzgar Elektrik Santralleri: Kanat ucu boyama, kanatlarda hasar tespiti ve tamirat; kule gövdelerinde boya, tamirat, temizlik ve bakım; merdivenlerin ve düşüş durdurucu sistemlerin incelenmesi, hasar tespitleri ve bakımı.
 • Hidroelektrik Santralleri: Şantiye yamaçlarında taş temizliği, taş düşmesini engelleyici ağ montajı
 • Karayolları ve trenyolları: Taş düşmesini önleyici ağ montajı.
 • Petrol Platformları: Kaynak, temizlik, bakım, montaj ve NDT.
 • Tahribatsız Muayene (NDT): Tüm metal yapılarda Ultrasonic, Manyetik Parçacık ve Penetrant yöntemleri ile metal ve kaynak sağlamlığının ölçülmesi.
 • İp gösterileri: Gösteri ve reklam amaçlı iple iniş gösterileri, pankart açılması ve dublörlük hizmetleri.

İple Erişim Yönteminin Avantajları

 • Erişilmesi imkansız görünen noktalara erişilebilmesi
 • Emniyet sistemlerinin çabuk kurulup sökülmesi 
 • Zeminle ilişki kurmadan projenin gerçekleştirilebilmesi (Yol, trafik vb.)
 • Gerekli standartlara (UIAA, EN, CE) sahip ekipman ve kalifiye personel sayesinde tamamen güvenli olması 
 • Diğer ekiplerin çalışmalarına engel olmaması 
 • Tüm projeyi üstlenerek maliyeti yükseltecek üçüncü kişilere ihtiyaç duyulmaması (iskele, vinç, vb.)
 • Görüntü ve gürültü kirliliğine neden olmaması, çevreye rahatsızlık vermemesi
 • İş sonrası modifikasyon, bakım ve hizmet zorluğunun olmaması