Konvansiyonel NDT Hizmetleri

Tahribatsız Muayene; tesislerin işletme öncesi ve işletme süresince ihtiyacı olan, tesis ömrü ile doğrudan ilişkili, hata mekanizmalarının tespiti için gerekli verilerin elde edilmesinde kullanılan, ekipmanların güvenirliğinin temininde hem müşteriler hem de sigorta şirketleri gibi üçüncü taraflar için kritik öneme sahiptir.

Manuel Ultrasonik

Manuel Ultrasonik

Penetrant Muayenesi

Penetrant Muayenesi

Manyetik Parçacık Muayenesi

Manyetik Parçacık Muayenesi

Manuel Ultrasonik

Manuel UltrasonikKonvansiyonel NDT Hizmetleri:

  • Gözle Muayene
  • Penetrant Testi
  • Manyetik Parçacık Testi
  • Manuel Ultrasonik Test

integritysadece logo