Kapalı Alan Kurtarma Eğitimi

Kapalı Alan Kurtarma Eğitimi

GRUP SAYISI
12 KİŞİ / 1 EĞİTMEN

SÜRE
1 GÜN (8 Saat)

İÇERİK

Bu eğitim, kapalı alanda çalışan personelin erişilebilir noktalarda farklı senaryolar kullanılarak kurtarılması ve acil durumlarda kapalı alandan çıkış, sahadan kaçış prosedürlerine odaklanır. Katılımcılar kaza alanına ulaşma konusunda eğitimli ve kurtarmaya başlamadan önce tüm olasılıkların değerlendirmesini yapabilmelidir.

Bu eğitimde ayrıca, kapalı alanda meydana gelebilecek acil durumlar ile ilgili, kurtarma ve hayata döndürme ekipmanları hakkında bilgi verilmekte, güvenli çalışma sistemi oluşturmaya yönelik bilgilendirme yapılmaktadır. Eğitimin pratik kısmında, kurtarıcıyı riske atmadan basit, kullanıcı dostu ekipmanlar ve akılda kalıcı yöntemler kullanılarak kurtarma senaryoları yapılarak katılımcılara beceriler kazandırılır.

ÖN KOŞUL

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilecek tıbbi yeterlilik, bir iş güvenliği uzmanı tarafından kapalı alana giriş eğitimi almış olma, Yüksekte Çalışma Seviye 2 Eğitimi (YC02) almış olmak.

KİMLER KATILABİLİR

  • Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar

  • Tank, silo, boru vb. kapalı alanda bakım, kontrol işi yapan çalışanlar

  • Kapalı alan çalışmalarını kontrol eden çalışanlar, denetçiler

  • İş güvenliği uzmanları

  • Firmaların acil durum ekipleri

EĞİTİM İÇERİK ve AMAÇ

  • Kapalı alan tanımını öğrenmek, bu alanları belirlemek

  • Çalışmanın başında mevcut olan ve iş süresince meydana gelebilecek tüm potansiyel tehlikeleri tanımlamak ve tehlikeleri kontrol etmek

  • Potansiyel tehlikelere karşı alınacak önlemleri belirlemek, olabilecek acil durumlara göre kurtarma planı hazırlamak

  • Kurtarma ekipmanlarını doğru ve efektif bir şekilde kullanmak, bakım kontrolleri yapabilmek

  • Bilinci açık/kapalı kazazedeyi kurtarma

BELGELENDİRME

Eğitimdeki teorik ve pratik sınavları başarıyla tamamlayan katılımcılara 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve uygun yönetmeliğe göre “Başarı Belgesi” verilmektedir. Eğitimde hedeflenen başarıyı sağlayamayan katılımcılar için “Katılım Belgesi” düzenlenmektedir.

Eğitimlerimiz

TOP