Kapalı Alana Giriş ve Kurtarma Eğitimi

Kapalı Alana Giriş ve Kurtarma Eğitimi

GRUP SAYISI
12 KİŞİ / 1 EĞİTMEN

SÜRE
2 GÜN (16 Saat)

İÇERİK

Bu eğitim, kapalı alanda çalışacak personele öncelikle kapalı alan ile ilgili tanımları aktarmak, teorik olarak kapalı alanlara girme ve çalışma ön şartlarını belirleyerek personele kapalı alan bilgisine hakim olmasına odaklanır. Katılımcılar, çalışma yapılacak kapalı alanların özelliklerini kendileri belirleyebilecek düzeye gelir ve çalışma süresinde meydana gelebilecek tüm potansiyel tehlikeleri tanımlayabilecekleri gibi kontrol edebilecek seviyeye gelmeleri hedeflenir.

Bu eğitimde ayrıca, kapalı alanda meydana gelebilecek acil durumlar ile ilgili, kurtarma ve hayata döndürme ekipmanları hakkında bilgi verilmekte, güvenli çalışma sistemi oluşturmaya yönelik bilgilendirme yapılmaktadır. Eğitimin pratik kısmında, kurtarıcıyı riske atmadan basit, kullanıcı dostu ekipmanlar ve akılda kalıcı yöntemler kullanılarak kurtarma senaryoları yapılarak katılımcılara beceriler kazandırılır.

ÖN KOŞUL

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilecek tıbbi yeterlilik, yüksekte çalışma ve kapalı alana yatkınlık, Yüksekte Çalışma Seviye 2 Eğitimi (YC02) almış olmak.

KİMLER KATILABİLİR

 • Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar

 • Tank, silo, boru vb. kapalı alanda bakım, kontrol işi yapan çalışanlar

 • Kapalı alan çalışmalarını kontrol eden çalışanlar, denetçiler

 • İş güvenliği uzmanları

 • Firmaların acil durum ekipleri

EĞİTİM İÇERİK ve AMAÇ

 • Kapalı alan tanımını aktarmak

 • Teorik olarak kapalı alanlara girme ve çalışma ön şartlarını belirlemek

 • Çalışma yapılacak kapalı alanların özelliklerini belirlemek

 • Çalışmanın başında mevcut olan ve iş süresince meydana gelebilecek tüm potansiyel tehlikeleri tanımlamak ve tehlikeleri kontrol etmek

 • Kurtarma ve hayata döndürme ekipmanları hakkında bilgi vermek

 • Güvenli çalışma sistemi oluşturmaya yönelik çalışanları bilgilendirmek

 • Kurtarma planlama ve risk değerlendirmesi

 • Acil durum prosedürleri

 • Kazazedeye ilk müdahale

 • Kurtarma aletleri ve kullanım limitleri, muayene ve bakımı

 • Bilinci açık/kapalı kazazedeyi kurtarma

BELGELENDİRME

Eğitimdeki teorik ve pratik sınavları başarıyla tamamlayan katılımcılara 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve uygun yönetmeliğe göre “Başarı Belgesi” verilmektedir. Eğitimde hedeflenen başarıyı sağlayamayan katılımcılar için “Katılım Belgesi” düzenlenmektedir.

Eğitimlerimiz

TOP