Gelişmiş NDT Uygulamaları

NDT Tahribatsız Muayene Hizmetleri
Gelişmiş NDT Uygulamaları

Son teknoloji ürünleri kullanarak sektöre ileri NDT hizmetleri ile muayene çözümleri sunuyoruz.

Gelişmiş NDT Hizmetleri:

  • Time of Flight Diffraction (TOFD) Muayenesi

  • Phased Array Ultrasonik Muayenesi

  • Korozyon haritalandırma

  • EMAT (Electromagnetic Acoustic Transducer

  • Oksit kalınlığı ölçümü

  • Eddy Current / Remote Field Eddy Current - Ferrus ve Non-ferrus tüplerin muayenesi

  • Malzeme analizi

  • Metalurjik inceleme hizmetleri

  • Sertlik ölçümü

TIME OF FLIGHT DIFFRACTION (TOFD) MUAYENESİ

TOFD yöntemi ve uygulama detaylarına ait gerekli dokümantasyonlar hazırlanmıştır. Kusurların saptanmasında kırınan enerjiyi kullanarak, kusurların yönelim ve morfolojisine, standart darbe yankı tekniklerine göre daha az bağımlıdır, kusur tespit olasılığı ve gelişmiş boyutlandırma özellikleri daha üstündür. Bunlara ek olarak, bilgisayarlı elektronik veri tutma ve depolama ile birlikte hızlı tarama imkanı sunar. ASME Bölüm V Ek III standardına göre TOFD hizmet öncesi muayenelerde Radyografinin alternatifi olarak kabul edilmiş olup boru kaynağı ve kalın duvarlı basınçlı kap üretiminde kullanımı oldukça yaygındır.

Hassasiyeti ve boyutlandırma kabiliyeti ile TOFD, işletmedeki materyal ve hata izlemesi için mükemmel bir yöntemdir. Kök erozyonu, stres korozyon çatlağı, tank kaplamaları, hidrojen atağı, kaynak ve Steam Chest çatlakları vb. hataların izlenmesinde TOFD tekniği ilgili mühendislere fayda sağlamaktadır.

Integrity NDT ve Yüksek İşler personeli TOFD uygulamalarında, yönetiminde ve planlamalarında hizmet öncesi ve işletmedeki projeler için dünya çapında 10 yıldan fazla tecrübeye sahiptir. Muayenelerimizi gerçekleştirmek için özel tarama ekipmanları ve TOFD prosedürlerini geliştiriyoruz.

PHASED ARRAY ULTRASONİK (PAUT) MUAYENESİ

Ultrasonik phased array, ultrasonik sesleri üretme, algılama ve görüntüleme için geliştirilmekte olan yeni bir tekniktir. Phased array tekniği tek elementli demet yerine birçok ultrasonik element kullanarak ve elektronik olarak zaman gecikmesi uygulayarak yapıcı ve yıkıcı girişim ile birçok ultrasonik ses demeti üretir. Phased array önemli teknik avantajlar sunuyor. Kaynak testleri ve santral izlemeleri için standart ultrasonik yönteme göre phased array tekniği sabit prob pozisyonu için demetleri yönlendirilebilir, taranabilir, süpürülebilir ve elektronik olarak odaklanabilir. Demet kontrolü ile yan duvarda kaynamama gibi beklenen süreksizliklere seçilen açı ve odaklama özellikleri ile demeti dik olarak yönlendirmek mümkündür.

KOROZYON HARİTALANDIRMA

Korozyon haritalandırma, ultrasonik ses dalgalarını kullanarak maleme kalınlığını haritalandıran bir tahribatsız muayene tekniğidir. Malzeme kalınlığındaki korozyon kaynaklı değişimler belirlenebilir ve görsel bir imaj olarak sunulabilir. Bu teknik, petrol ve gaz endüstrisinde yer alan boru ve basınçlı kap gibi ekipmanlarda işletme sırasında oluşabilecek korozyonun tespitinde sıkça kullanılır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında kalınlığa karşılık gelen renk kodları ile gösterilir ve dijital kayıtlar halinde saklanır.

ELECTRO-MAGNETIC ACOUSTIC TRANSDUCER (EMAT)

Electromagnetic Acoustic Transducer (EMAT), elektromanyetik mekanizmaları kullanarak temas gerektirmeden ses dalgası üretmeye ve almaya yarayan bir sistemdir. EMAT temas ve temas sıvısı gerektirmeyen bir yöntemdir. Çünkü ses dalgaları doğrudan proba yakın malzeme içerisindeki alanda üretilir.Temas sıvısı gerektirmeyen bu özelliğinden dolayı, EMAT özellikle otomatik muayene sistemlerinde, sıcak/soğuk/kuru ortamlarda kullanışlıdır.

EMAT; metal ve/veya ferromanyetik malzemelerde, Shear Horizontal (SH) bulk dalgası, yüzey dalgası, Lamb dalgası gibi tüm yönlendirilebilir dalga modlarının üretiminde idealdir. Yeni geliştirilen bir UT tekniği olarak, EMAT kalınlık ölçümü, hata tespiti ve malzeme özelliği karakterizasyonu gibi amaçlarlar da kullanılabilir. Uzun yıllar süren araştırma ve geliştirmeler sonucunda EMAT; metal üretimi ve işleme sanayisi, otomativ, demiryolu, kazanlar, boru hatları ve basınçlı kap imalatı konularında uygulamaları sıkça görülen bir teknik halini almıştır.

ULTRASONİK OKSİT KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ

Boruların iç yüzeylerinde oluşan oksit tabakarı nedeniyle; ısı transfer hızı ve kazan verimliliği etkilenir, ve en kötü senaryo olarak aşırı ısınmaya neden olur ve hatta borunun yırtılmasına neden olabilir.

Kazan tüpleri genellikle düşük alaşımlı çeliklerden, 5-10mm et kalınlığında ve 50-60mm çaptaki malzemelerden imal edilir. Bu çözüm yöntemi oksit tabakasının kalınlığını 200mikrona kadar hassas bir şekilde ölçme kapasitesine sahiptir (oksit katmanındaki ses hızı karakterine bağlı olarak).

Fosil yakıtlarla ısıtılan kazan borularının kalan ömürlerinin tayinini yapabilmek için, tüp iç çeperinde oluşan oksit tabakasının kalınlığının bilinmesi gerekmektedir.

Çok yüksek frekanslı ultrasonik problar kullanılarak boru iç yüzeylerinde oluşan oksit kalınlıklarının ölçümleri yapılmaktadır.

EDDY CURRENT / REMOTE FIELD EDDY CURRENT EŞANJÖR TÜPLERİNİN MUAYENESİ

Eddy current muayenesi ile tüplerde olabilecek korozyon, erozyon, çatlak ve diğer değişimler tespit edilebilir. Enerji santrallerinde kullanılan eşanjörler ve buhar jeneratörlerinde bununan binlerce tüp için sızdırmaya karşı mutlaka önlem alınmalıdır. Rafinerilerde bulunan eşanjörlerde tüp içindeki ve dışındaki ürünler/soğutma sularının birbirine sızdıran bir tüp nedeniyle karışması ciddi üretim kayıplarına neden olabilir. Özellikle nükleer enerji santrallerinde, yeniden kullanılan ve kontamine olmuş suyun doğaya geri dönüp doğal kaynaklara karışması mutlaka engellenmelidir. Kontamine olmuş su ve temiz su birbirine karışmadan tüp içinde ve dışındaki akışna devam etmelidir. Eddy current yöntemi, bu tarz uygulamalarda çok yararlı ve hızlı bir muayene tekniğidir.

Sertifikalarımız

IRATA Üye Firma Sertifikası

UT-1 Sertifikası

MT-2 Sertifikası

PT-2 Sertifikası

YUKARI