Basınçlı Kaplar Ve Buhar Taşıma
Sistemleri İle Güvenli Çalışma Eğitimi

Basınçlı Kaplar Ve Buhar Taşıma
Sistemleri İle Güvenli Çalışma Eğitimi

GRUP SAYISI
20 KİŞİ / 1 EĞİTMEN

SÜRE
1 GÜN (8 Saat)

İÇERİK

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatlar kapsamında çalışanların; basınçlı kaplar ve buhar taşıyıcı sistemlerle güvenli çalışma konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

ÖN KOŞUL

Ön koşul bulunmuyor.

KİMLER KATILABİLİR

Basınçlı kaplar ve buhar taşıma sistemleri ile çalışanlar ve teknik bakım ekibi

EĞİTİM İÇERİK ve AMAÇ

Eğitimin sonunda katılımcılar,

  • Basınçlı kap çeşitlerini tanıyacak,

  • Basınçlı kaplar ve buhar taşıyıcı sistemlerin imalatı ve işletmelere kurulumu aşamasından itibaren taşıması gereken teknik gereklilikler hakkında bilgi sahibi olacak,

  • Basınçlı kaplar ve buhar taşıyıcı sistemlerle güvenli çalışma yöntemlerini kavrayacak,

  • Basınçlı kaplar ve buhar taşıyıcı sistemlerle güvenli çalışma için gerekli uyarı ve ikaz sistemlerini tanıyacak,

  • Basınçlı kaplar ve buhar taşıyıcı sistemlerde uygulanması gereken periyodik bakım, kontrol ve muayeneler konusunda bilgi edinecek,

  • Basınçlı kaplar ve buhar taşıyıcı sistemlerle ilgili mevzuata uygun olarak etiketleme/kilitleme ve iş izin sistemleri konusunda bilgi sahibi olacak,

  • Buharla yaralanmalarda ilkyardım ilkeleri hakkında bilgi edinecektir.

BELGELENDİRME

Eğitim sonunda yapılan sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılara 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nu ve ilgili yönetmeliklere uygun "Başarı Belgesi" verilmektedir. Eğitimde hedeflenen başarıyı sağlayamayan katılımcılar için "Katılım Belgesi" düzenlenmektedir.

Eğitimlerimiz

Elektrik İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

Tehlikeli Kimyasallarla Çalışmada İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

Makine Güvenliği Eğitimi

Basınçlı Kaplar Ve Buhar Taşıma Sistemleri İle Güvenli Çalışma Eğitimi

İş Sağlığı Güvenliği Kurul Eğitimi

Yöneticiler İçin İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

İş Kazası Araştırma Ve Kök Neden Analizi Eğitimi

Risk Değerlendirme Ekibi Eğitimi

YUKARI