Elektrik İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

Elektrik İşlerinde
İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

GRUP SAYISI
20 KİŞİ / 1 EĞİTMEN

SÜRE
1 GÜN (8 Saat)

İÇERİK

Katılımcıların elektrikle ilgili yapacakları işlerde güvenli çalışmalarını sağlayacak iş sağlığı güvenliği uygulamaları hakkında bilgi edinmeleri hedeflenmektedir.

ÖN KOŞUL

Ön koşul bulunmuyor.

KİMLER KATILABİLİR

Elektrikle iş yapan tüm çalışanlar

EĞİTİM İÇERİK ve AMAÇ

Eğitim sonunda katılımcılar;

 • Elektrikle ilgili fen adamlarının görev, yetki ve sorumlulukları

 • Elektrik güvenliğine ilişkin temel ilkeleri kavrayacak,

 • Farklı elektrik kaynakları (AC/DC) ve farklı voltaj akım değerleri bakımından ortaya çıkabilecek tehlike ve zararı tanıyacak,

 • Çalışma alanında alınması gereken tedbirleri belirleyebilecek,

 • Elektrik tehlikesinin ortaya çıkmasını önleyecek tedbirleri, enerji kesme ve izole etme yöntem ve araçlarını tanıyacak,

 • Elektrik tehlikesinden kişisel olarak korunabilmek için kişisel koruyucu seçme ve kullanma becerisi edinecek,

 • Elektrik yaralanmalarında alınması gereken ilkyardım önlemleri hakkında bilgi edinecek,

 • Elektriğin insan vücudundaki üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olacak,

 • Sık karşılaşılan elektrik kazalarının nedenleri konusunda bilgi edinecek,

 • Elektrik kazalarının arka planındaki riskli davranışları gözden geçirecek (kişisel faktörler),

 • Elektrik güvenliği tedbirlerinin yasal mevzuat ve standart dayanaklarını öğrenecektir.

BELGELENDİRME

Eğitim sonunda yapılan sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılara 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nu ve ilgili yönetmeliklere uygun "Başarı Belgesi" verilmektedir. Eğitimde hedeflenen başarıyı sağlayamayan katılımcılar için "Katılım Belgesi" düzenlenmektedir.

Eğitimlerimiz

Elektrik İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

Tehlikeli Kimyasallarla Çalışmada İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

Makine Güvenliği Eğitimi

Basınçlı Kaplar Ve Buhar Taşıma Sistemleri İle Güvenli Çalışma Eğitimi

İş Sağlığı Güvenliği Kurul Eğitimi

Yöneticiler İçin İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

İş Kazası Araştırma Ve Kök Neden Analizi Eğitimi

Risk Değerlendirme Ekibi Eğitimi

YUKARI