İş Kazası Araştırma Ve Kök Neden Analizi Eğitimi

İş Kazası Araştırma
ve Kök Neden Analizi Eğitimi

GRUP SAYISI
16 KİŞİ / 1 EĞİTMEN

SÜRE
2 GÜN (16 Saat)

İÇERİK

Kaza Araştırma Ekibi’nin, gerçekleşmiş ve ramak kala atlatılmış kazaların incelenmesi ve analiz edilmesi, bu kazaların tekrarlanmaması için gerekli faaliyetlerin tanımlaması konusunda bilgi edinmeleri hedeflenmektedir.

ÖN KOŞUL

Ön koşul bulunmuyor.

KİMLER KATILABİLİR

Kaza araştırma ekibinde yer alan çalışanlar.

EĞİTİM İÇERİK ve AMAÇ

Eğitimin sonunda katılımcılar;

  • Mevzuata göre iş kazalarının tanımını yapabilecek,

  • Olay yeri inceleme, alınması gereken tedbirler hakkında bilgi sahibi olacak,

  • Ramak kala kayıtları, teknik dokümanları inceleyebilecek; ilgili yönetmelik ve standartları belirleyebilecek,

  • Kazada etkili nedenleri tanımlayabilecek, kolaylaştırıcı faktörleri teşhis edebilecek, kök neden analizi yapabilecek,

  • Düzeltici, önleyici faaliyet belirleyebilecek,

  • Tanıklarla görüşme teknikleri konusunda bilgi ve beceri edinecektir.

BELGELENDİRME

Eğitim sonunda yapılan sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılara 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nu ve ilgili yönetmeliklere uygun "Başarı Belgesi" verilmektedir. Eğitimde hedeflenen başarıyı sağlayamayan katılımcılar için "Katılım Belgesi" düzenlenmektedir.

Eğitimlerimiz

Elektrik İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

Tehlikeli Kimyasallarla Çalışmada İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

Makine Güvenliği Eğitimi

Basınçlı Kaplar Ve Buhar Taşıma Sistemleri İle Güvenli Çalışma Eğitimi

İş Sağlığı Güvenliği Kurul Eğitimi

Yöneticiler İçin İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

İş Kazası Araştırma Ve Kök Neden Analizi Eğitimi

Risk Değerlendirme Ekibi Eğitimi

YUKARI