İş Sağlığı Güvenliği Kurul Eğitimi

İş Sağlığı Güvenliği Kurul Eğitimi

GRUP SAYISI
20 KİŞİ / 1 EĞİTMEN

SÜRE
1 GÜN (8 Saat)

İÇERİK

İş Sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat uyarınca, kurulun üye ve yedeklerinin, kurulun görev ve yetkileri, iş kazaları, risk değerlendirme, iş hijyeni, iletişim teknikleri, acil durum yönetimi, meslek hastalıları hakkında bilgi edinmeleri hedeflenmektedir.

ÖN KOŞUL

Ön koşul bulunmuyor.

KİMLER KATILABİLİR

İş Sağlığı Güvenliği Kurulu üyeleri

EĞİTİM İÇERİK ve AMAÇ

Eğitim sonunda katılımcılar;

  • Kurulun görev ve yetkileri,

  • İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,

  • Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,

  • İş hijyeninin temel ilkeleri,

  • İletişim teknikleri,

  • Acil durum önlemleri,

  • Meslek hastalıkları,

  • İşyerlerine ait özel riskler,

  • Risk değerlendirmesi hakkında bilgi sahibi olacaktır.

BELGELENDİRME

Eğitim sonunda yapılan sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılara 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nu ve ilgili yönetmeliklere uygun "Başarı Belgesi" verilmektedir. Eğitimde hedeflenen başarıyı sağlayamayan katılımcılar için "Katılım Belgesi" düzenlenmektedir.

Eğitimlerimiz

Elektrik İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

Tehlikeli Kimyasallarla Çalışmada İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

Makine Güvenliği Eğitimi

Basınçlı Kaplar Ve Buhar Taşıma Sistemleri İle Güvenli Çalışma Eğitimi

İş Sağlığı Güvenliği Kurul Eğitimi

Yöneticiler İçin İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

İş Kazası Araştırma Ve Kök Neden Analizi Eğitimi

Risk Değerlendirme Ekibi Eğitimi

YUKARI