Makine Güvenliği Eğitimi

Makine Güvenliği Eğitimi

GRUP SAYISI
20 KİŞİ / 1 EĞİTMEN

SÜRE
1 GÜN (8 Saat)

İÇERİK

İşyerinde kullanılan makinelerde riskleri değerlendirme, güvenlik tedbirlerinin alınması, makinelerle çalışmalarda iş sağlığı güvenliği uygulamaları hakkında katılımcıların bilgi edinmesi hedeflenmektedir.

ÖN KOŞUL

Ön koşul bulunmuyor.

KİMLER KATILABİLİR

Makinelerle aktif olarak çalışanlar, makine parkı satın alması yapan çalışanlar ve makine üreticileri

EĞİTİM İÇERİK ve AMAÇ

Katılımcılar;

  • Makine kaynaklı tehlikeleri gözden geçirecek, makine güvenliğinde kritik uyarı ve ikaz işaretlerini gözden geçirecek,

  • Makine Emniyeti Yönetmeliği, İş Ekipmanlarında Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği ‘nin ilgili tanım ve gerekliliklerini dikkate alarak, kullanılan makinelerde bir risk değerlendirmesi yapacak ve makine bazında güvenlik seviyesinin artırılması ile ilgili ihtiyaç ve öncelikleri belirleyebilecek,

  • Makine tehlikelerinin ortaya çıkmasını kolaylaştıran riskli davranışları tanımlayacak, riskli davranışlara yönelik geri bildirim yapabilecek,

  • Makine kullanımı sırasında karşılaşılabilen riskli davranışları tetikleyen sebepleri analiz edip, aksiyon belirleyebilecek,

  • Bir saha uygulaması ile edindiği bilgi ve becerileri sınayıp, pekiştirecektir.

BELGELENDİRME

Eğitim sonunda yapılan sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılara 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nu ve ilgili yönetmeliklere uygun "Başarı Belgesi" verilmektedir. Eğitimde hedeflenen başarıyı sağlayamayan katılımcılar için "Katılım Belgesi" düzenlenmektedir.

Eğitimlerimiz

Elektrik İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

Tehlikeli Kimyasallarla Çalışmada İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

Makine Güvenliği Eğitimi

Basınçlı Kaplar Ve Buhar Taşıma Sistemleri İle Güvenli Çalışma Eğitimi

İş Sağlığı Güvenliği Kurul Eğitimi

Yöneticiler İçin İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

İş Kazası Araştırma Ve Kök Neden Analizi Eğitimi

Risk Değerlendirme Ekibi Eğitimi

YUKARI