Risk Değerlendirme Ekibi Eğitimi

Risk Değerlendirme
Ekibi Eğitimi

GRUP SAYISI
16 KİŞİ / 1 EĞİTMEN

SÜRE
2 GÜN (16 Saat)

İÇERİK

6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuata göre “Risk Değerlendirme Ekibi”nin, tehlike kaynakları, risklerin belirlenmesi ve analizi, risk kontrol adımları ve kayıt sistemi hakkında bilgi edinmeleri hedeflenmektedir.

ÖN KOŞUL

Ön koşul bulunmuyor.

KİMLER KATILABİLİR

Risk Değerlendirme Ekibi üyeleri

EĞİTİM İÇERİK ve AMAÇ

Eğitim sonunda katılımcılar,

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Risk Değerlendirme Yönetmeliği doğrultusunda işveren, çalışanlar ve risk değerlendirme ekibinin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olacak,

 • Tehlike ve risk tanımlarını kavrayacak,

 • Tehlikeleri tanımlayabilecek, önemli tehlike kaynaklarını gözden geçirecek,

 • Riskleri belirleyebilecek ve değerlendirebilecek,

 • Tehlikelerin ortaya çıkma olasılıklarını ve doğabilecek sonuçların şiddet derecesini etkileyen faktörleri tanımlayabilecek,

 • Tehlikelerin ortaya çıkma olasılıkları ile şiddetini değerlendirecek,

 • Önem derecelerine göre riskleri önceliklendirecek, derecelendirebilecek,

 • Risk kontrolü hiyerarşisini kavrayacak,

 • Risk değerlendirme süreci aşamalarını tanıyacak,

 • Risk değerlendirme form ve araçlarını kullanabilecek,

 • Mevcut kontrollerin etkinliğini değerlendirecek,

 • Belirlenen risklerin azaltılması amacıyla işletmeye uygun kontrol önlemleri tasarlayabilecek,

 • Risk değerlendirmesi prosedürünün unsurlarını tanımlayabilecek, risk değerlendirme kayıt araçlarını kullanabilecek,

 • İşletme örnekleri üzerinde risk değerlendirmesi ve kontrolü uygulamaları yapabilecek,

 • İşyerindeki çalışma birimlerinin risklerini belirleyip, tanımlayabilecektir.

BELGELENDİRME

Eğitim sonunda yapılan sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılara 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nu ve ilgili yönetmeliklere uygun "Başarı Belgesi" verilmektedir. Eğitimde hedeflenen başarıyı sağlayamayan katılımcılar için "Katılım Belgesi" düzenlenmektedir.

Eğitimlerimiz

Elektrik İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

Tehlikeli Kimyasallarla Çalışmada İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

Makine Güvenliği Eğitimi

Basınçlı Kaplar Ve Buhar Taşıma Sistemleri İle Güvenli Çalışma Eğitimi

İş Sağlığı Güvenliği Kurul Eğitimi

Yöneticiler İçin İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

İş Kazası Araştırma Ve Kök Neden Analizi Eğitimi

Risk Değerlendirme Ekibi Eğitimi

YUKARI