Tehlikeli Kimyasallarla Çalışmada İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

Tehlikeli Kimyasallarla Çalışmada
İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

GRUP SAYISI
20 KİŞİ / 1 EĞİTMEN

SÜRE
1 GÜN (8 Saat)

İÇERİK

Katılımcıların, işyerinde bulunan ve/veya kullanılan tehlikeli kimyasallarla güvenli çalışma bilgi ve becerisi edinmesi hedeflenmektedir.

ÖN KOŞUL

Ön koşul bulunmuyor.

KİMLER KATILABİLİR

İş yerinde kimyasal kullanan, depolayan çalışanlar

 EĞİTİM İÇERİK ve AMAÇ

Bu eğitimin sonunda katılımcılar,

  • Kullandıkları tehlikeli kimyasalları tanımlayıp, listeleyebilecek,

  • Malzeme Güvenlik Bilgi Formları hakkında bilgi sahibi olacak ve kullanabilecek,

  • Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru tesisatı ve benzeri tesisatla ilgili mevzuata uygun olarak etiketleme/kilitleme ile ilgili bilgi sahibi olacak,

  • Kimyasallarla ilgili uyarı ve ikaz işaretlerini bilecek,

  • Kimyasallarla güvenli çalışma ve güvenli depolama ilkelerini sıralayabilecek,

  • Kaza ve acil durumlarda yapılması gerekenleri bilecek,

  • Kimyasal etkilenmesi veya yaralanmalarında ilkyardım prensipleri hakkında bilgi sahibi olacak,

  • Kişisel koruyucuların özelliklerini ve kullanma ilkelerini kavrayacaktır.

BELGELENDİRME

Eğitim sonunda yapılan sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılara 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nu ve ilgili yönetmeliklere uygun "Başarı Belgesi" verilmektedir. Eğitimde hedeflenen başarıyı sağlayamayan katılımcılar için "Katılım Belgesi" düzenlenmektedir.

Eğitimlerimiz

Elektrik İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

Tehlikeli Kimyasallarla Çalışmada İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

Makine Güvenliği Eğitimi

Basınçlı Kaplar Ve Buhar Taşıma Sistemleri İle Güvenli Çalışma Eğitimi

İş Sağlığı Güvenliği Kurul Eğitimi

Yöneticiler İçin İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

İş Kazası Araştırma Ve Kök Neden Analizi Eğitimi

Risk Değerlendirme Ekibi Eğitimi

YUKARI