Yöneticiler İçin İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

Yöneticiler İçin
İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

GRUP SAYISI
16 KİŞİ / 1 EĞİTMEN

SÜRE
2 GÜN (16 Saat)

İÇERİK

Yöneticilerin iş sağlığı güvenliği mevzuatı, iş sağlığı güvenliği uygulamaları ve bu süreçteki rol ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi   olmaları hedeflenmektedir.

ÖN KOŞUL

Ön koşul bulunmuyor.

KİMLER KATILABİLİR

İş sağlığı güvenliği sürecinde rol alan yöneticiler

EĞİTİM İÇERİK ve AMAÇ

Eğitimin sonunda yöneticiler;

  • Rol model olarak iş sağlığı güvenliği alanındaki sorumlulukları,

  • Kaza araştırma, risk değerlendirme süreçlerindeki rol ve sorumlulukları,

  • Risk değerlendirme yöntem ve araçları, aksiyon takip etme,

  • Acil durumların yönetimi, iletişimi, hazırlık süreci ve acil durum yönetimindeki rol ve sorumlulukları,

  • Riskli davranışları tanımlama, olumlu-destekleyici ilişki yönetimi,

  • Riskli davranışları tetikleyen ve pekiştiren, güvenli davranışları caydıran dinamikler,

  • Güvenli çalışma kültürünün geliştirilmesi için üzerine düşen rol ve sorumluluklar hakkında bilgi ve beceri edinecektir.

BELGELENDİRME

Eğitim sonunda yapılan sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılara 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nu ve ilgili yönetmeliklere uygun "Başarı Belgesi" verilmektedir. Eğitimde hedeflenen başarıyı sağlayamayan katılımcılar için "Katılım Belgesi" düzenlenmektedir.

Eğitimlerimiz

Elektrik İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

Tehlikeli Kimyasallarla Çalışmada İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

Makine Güvenliği Eğitimi

Basınçlı Kaplar Ve Buhar Taşıma Sistemleri İle Güvenli Çalışma Eğitimi

İş Sağlığı Güvenliği Kurul Eğitimi

Yöneticiler İçin İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

İş Kazası Araştırma Ve Kök Neden Analizi Eğitimi

Risk Değerlendirme Ekibi Eğitimi

YUKARI