İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Eğitimlerimiz, çalışanların 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ilgili yönetmelikler ve uluslararası iyi uygulamalar esas alınarak hazırlanmakta ve tüm çalışanların sağlıklı, güvenli ve çalışma konforu ön planda tutulacak şekilde çalışmasını hedeflemektedir.

Eğitim ekibimiz, uzun yıllara dayanan aktif saha çalışmaları ile deneyim kazanmış A sınıfı iş güvenliği uzmanlarından oluşmaktadır. Farklı disiplinlerden gelen eğiticilerimiz, sahada yapılan yerinde gözlem sonuçlarına dayalı olarak oluşturulan eğitim ihtiyaç matrisi ile firmaların yıllık eğitim planının temeli yapılandırılmaktadır. Bu tespitlere dayalı olarak önerdiğimiz eğitim programları, talepte bulunan firmaların ihtiyaçlarına, saha dinamiklerine ve çalışan taleplerine tam olarak yanıt verebilmektedir. Eğitim içeriklerimiz, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere, eğitim konusunun tabi olduğu mevzuat esas alınarak, erişkin eğitimi yöntemleri kullanılarak, öğrenmeyi pekiştiren uygulamaları içerecek şekilde hazırlanmaktadır.

Eğitimlerde yapılan ölçme ve değerlendirme çalışmasını başarıyla tamamlayan katılımcılara 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve uygun yönetmeliğe göre “Başarı Belgesi” verilmektedir. Eğitimde hedeflenen başarıyı sağlayamayan katılımcılar için “Katılım Belgesi” düzenlenmektedir.

Eğitimlerimiz

Elektrik İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

Tehlikeli Kimyasallarla Çalışmada İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

Makine Güvenliği Eğitimi

Basınçlı Kaplar Ve Buhar Taşıma Sistemleri İle Güvenli Çalışma Eğitimi

İş Sağlığı Güvenliği Kurul Eğitimi

Yöneticiler İçin İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

İş Kazası Araştırma Ve Kök Neden Analizi Eğitimi

Risk Değerlendirme Ekibi Eğitimi

YUKARI